Yêu cầu báo giá số 2170 ngày 07/12/2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam