Tin tức - Sự kiện

Thư mời chào giá số 1012/TM-PSTW ngày 22/05/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1011/YCBG-PSTW ngày 22/05/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1003/TM-PSTW ngày 22/05/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1002/TM-PSTW ngày 22/05/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1000/TM-PSTW ngày 22/05/2024

Về việc mời chào giá đơn vị tư vấn thẩm định E-HSMT và KQLCNT

Chi tiết

Thư mời chào giá số 999/TM-PSTW ngày 22/05/2024

Về việc mời chào giá đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 997/YCBG-PSTW ngày 22/05/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Thông báo số 996/TB-PSTW ngày 22/05/2024

Kính gửi các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 980/YCBG-PSTW ngày 20/05/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hoá chất

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 968/YCBG-PSTW ngày 17/05/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 963/YCBG-PSTW ngày 17/05/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 957/YCBG-PSTW ngày 16/05/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 956/YCBG-PSTW ngày 16/05/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 955/YCBG-PSTW ngày 16/05/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Kỳ tích sản phụ vỡ tử cung 2 lần có...Duyên với Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Vỡ tử cung là một tai biến sản khoa rất nặng nề có nguy cơ dẫn đến tử vong mẹ và thai rất cao. Câu chuyện chúng tôi kể dưới đây như một mối nhân duyên kỳ lạ của sản phụ H.T.Duyên 37 tuổi ở Thái Bình.

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại của Trung tâm Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình bệnh viện Phụ Sản Trung ương