Phòng - Ban

Đơn vị Chống đau

ĐƠN VỊ CHỐNG ĐAU

Địa chỉ: Tầng 3 khu nhà BC

1.  LÃNH ĐẠO:

+ Trưởng Đơn vị: TS.BS. Đỗ Văn Lợi

+ Phó trưởng Đơn vị: BSCKII. Nguyễn Đình Long

+ Điều dưỡng trưởng: CNĐD. Trần Thị Mến

+Tổ trưởng công đoàn: CNĐD. Lê Thị Ngọc Anh

2  NHÂN LỰC: 27 viên chức, người lao động bao gồm: 02 tiến sĩ; 02 BSCKII; 01 thạc sĩ; 04 điều dưỡng hạng III; 16 điều dưỡng hạng IV; 01 hộ sinh hạng IV; 01 hộ lý.

3. CƠ CẤU CÁC BỘ PHẬN LÀM VIỆC:

Chức năng và nhiệm vụ của Đơn vị Chống đau là phục vụ nhu cầu chống đau của sản phụ và người bệnh tại tất cả các khoa, phòng, trung tâm lâm sàng trong bệnh viện. Hiện tại Đơn vị đang triển khai kỹ thuật chống đau tại Trung tâm kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Khoa Đẻ, Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức và tại Đơn vị Chống đau (cho các người bệnh nội trú, ngoại trú). Đơn vị có một bộ phận chuyên trách theo dõi, chăm sóc về lĩnh vực chống đau cho tất cả các người bệnh đang được chống đau tại tất cả các khoa lâm sàng. Đơn vị đang từng bước hoàn thiện để triển khai phòng thủ thuật, phòng theo dõi sau thủ thật cho người bệnh có nhu cầu chống đau cấp tính, đau mạn tính hay đau do ung thư với trang thiết bị hiện đại và chuyên dụng như máy siêu âm, C-Arm, máy điện đông….

4.  LỊCH SỬ ĐƠN VỊ:

Đơn vị được thành lập theo Quyết định số 156/QĐ-PSTW ngày 23 tháng 03 năm 2015 về việc thành lập Đơn vị Chống đau Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương: TS.BS. Đỗ Văn Lợi phụ trách. Đơn vị hoạt động chung cùng Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức và nhân lực làm việc chủ yếu của khoa PTGMHS luân chuyển sang.

Từ ngày 01/03/2023, Đơn vị triển khai hoạt động độc lập với 27 viên chức – người lao động (bao gồm 05 bác sĩ, 20 điều dưỡng, 01 hộ sinh và 01 hộ lý). TS.BS. Đỗ Văn Lợi đảm nhận chức vụ Trưởng Đơn vị,  BSCKII. Nguyễn Đình Long là Phó trưởng Đơn vị và Điều dưỡng trưởng Đơn vị là cử nhân Trần Thị Mến.

5.  KỸ THUẬT CHỐNG ĐAU ĐÃ TRIỂN KHAI TỪ KHI THÀNH LẬP:

-         Giảm đau trong chuyển dạ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng

-         Giảm đau sau mổ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng

-         Giảm đau cho nạo hút thai và chọc hút noãn bằng gây mê tĩnh mạch

6.  KỸ THUẬT ĐANG HOÀN THIỆN THỦ TỤC ĐỂ TRIỂN KHAI

                     6.1.          Kỹ thuật giảm đau cấp tính

-         Gây tê mặt phẳng cơ dựng sống (ESP Block)

-         Gây tê mặt phẳng cơ ngang bụng (TAP Block)

-         Gây tê cơ thẳng bụng (RA Block)

-         Gây tê khoang cơ vuông (QL Block)

-         Gây tê thần kinh thẹn

-         Và nhiều kỹ thuật tiên tiến khác

6.2.          Kỹ thuật giảm đau cấp tính

6.3  Giảm đau cho người bệnh ung thư.